Калкулатор паушалног пореза

Право потрошача на подношење рекламације

Уколико потрошач није задовољан пруженом услугом у твом угоститељском објекту – нпр. пружена му је неодговарајућа услуга (различита од оног што је тражио) или му је погрешно обрачуната цена он може да изјави рекламацију, као и да захтева од тебе да отклониш несаобразност, пружиш додатну услугу или да смањиш цену пружене услуге.

Услуга се сматра неодговарајућом када:

  1. по садржини, квалитету и сврси не одговара опису који си пре закључења уговора дао огласом или на други сличан начин;

  2. не одговара опису који си дао у току пружања услуге под условом да је то могло да утиче на одлуке потрошача;

  3. нема посебна својства која је захтевао потрошач, а која су ти била или су морала бити позната у тренутку закључења уговора;

  4. нема редовна својства услуга истог типа;

  5. не одговара очекивањима утврђеним у погледу природе услуге и јавним обећањима у вези са специфичним карактеристикама услуге, а нарочито ако су направљена огласом.

Рекламација може да се изјави усмено у угоститељском објекту или на другом месту које је одређено за пријем рекламација, али и телефоном, писаним, електронским путем, уз доставу рачуна на увид или другог доказа о пруженој услузи.

Лице коме је у твом ресторану пружена услуга вечере није задовољно квалитетом хране, услугом запосленог особља или сматра да му је погрешно обрачуната цена у рачуну – као послодавац ћеш имати законску обавезу да му пружиш поновно услугу без могућности додатне наплате или да смањиш цену.