Калкулатор паушалног пореза

Спречавање злостављања на раду (мобинг)

Сваки послодавац има обавезу да састави обавештење о забрани злостављања на радном месту и да именује лице надлежно за захтеве за заштиту од злостављања које може поднети било ко од запослених у фирми.

  • Обавештење о забрани вршења злостављања на раду за запосленог – ово обавештење мораш да доставиш сваком запосленом, а оно треба да садржи информације о:

  • Радњама које се сматрају злостављањем;

  • Радњама које се сматрају сексуалним узнемиравањем;

  • Радњама које се сматрају злоупотребом права на заштиту од злостављања, односно сексуалног узнемиравања;

  • Санкције које ће сносити лица која изврше било коју радњу која се сматра злостављањем или сексуалним узнемиравањем;

  • Радњама које не представљају злостављање (ово се пре свега односи на ситуацију када доносиш разна решења, понуде, анексе уговора о раду, упозорења којима одлучујеш о правима запослених, ако заштиту могу да остваре у другом поступку);

  • Начину на који запослени над којим је извршено злостављање или сексуално узнемиравање може да оствари своја права (у поступку посредовања, у поступку утврђивања одговорности запосленог који се терети за злостављање код послодавца, као и пред надлежним судом);

  • Начину покретања поступка заштите од злостављања или сексуалног узнемиравања пред послодавцем, као и лицима којима запослени могу да се обрате; и

  • Одлука о одређивању лица за пријем захтева за заштиту од злостављања на раду.