Калкулатор паушалног пореза

Пријемни лист комисионе робе

Као и књига евиденције промета, и пријемни лист комисионе робе се води на прописаном ПКР обрасцу, који можеш да пронађеш на следећем  . Овај образац се води посебно за сваки продајни објекат, нумерише се хронолошким редом, док се у његовом горњем десном углу уписује број под којим је извршена евиденција у књизи евиденције промета. За неопходне елементе и помоћ приликом попуњавања ПКР обрасца, иди на следећи  .