Калкулатор паушалног пореза

Извоз података – обрати посебну пажњу!

Сваки облик преноса података о личности у иностранство, независно у ком облику је извршен, представља извоз података. У тим случајевима, осим услова за закониту обраду података о личности, морају да буду испуњени додатни услови за законит пренос података.

Испуњење додатних улова није потребно једино уколико се ради о држави за коју се сматра да обезбеђује примерени ниво заштите података о личности, односно у којој важе прописи о заштити података о личности који се ефективно примењују на њеној територији. Ове државе се одређују на основу објективних критеријума, а чине их:

  • државе потписнице Конвенције Савета Европе о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података - доступна на 
  • државе за које је Европска Комисија утврдила да обезбеђују примерени ниво заштите – доступно на   

Дакле, пренос података је слободан под условом да се држава у коју се извозе подаци налази на једној од ове две листе или је наведена у одлуци Владе Републике Србије којом се одређују државе чији регулаторни оквир обезбеђује довољну заштиту података о личности. У другим случајевима, уколико држава у коју се извозе подаци не пружа довољан ниво заштите, извоз података је дозвољен уколико обезбедите одговарајуће мере заштите ових података.

Пренос је могућ и без предузимања мера за обезбеђивање одговарајуће заштите под условом:

-да је лице на које се подаци односе изричито пристало на пренос,

-пренос је неопходан за закључење и извршење уговора између лица чији се подаци преносе и руковаоца, или

-пренос је неопходан за остваривање важног јавног интереса или је прописан законом.

Овде можеш погледати више о мерама за обезбеђивање одговарајуће заштите без одобрења повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као и о коришћењу стандардних уговорних клаузула   

Слично као што Закон о заштити података о личности прописује правила за пренос података ван Србије, Општа уредба о заштити података о личности Европске Уније („чувени“ ГДПР) прописује услове за извоз података са територије Европске Уније. Довољно је да се твој сервер преко кога пружаш хостинг услуге налази у да долази до извоза података или у случају када у Србији обрађујеш податке о личности страних држављана консултујеш стручно лице у овој области како би био сигуран да је твоје пословање усклађено са важећим прописима.

У случају да податке чиниш доступним лицима у иностранству, размисли о саветовању са стручњацима у овој области, будући да се у тим случајевима мора извршити додатна анализа у погледу степена заштите података о личности који се на тај начин чине доступним трећим лицима.