Калкулатор паушалног пореза

Обавеза прибављања сагласности Министарства унутрашњих послова

Потребно је да обратиш пажњу и да прибавиш сагласности од Министарства унутрашњих послова на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, за изградњу, реконструкцију и доградњу објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима. (За додатне информације посети    i 

Имај у виду и да у случају да је твој угоститељски објекат веће површине од 150м2 мораш заштити свој објекат унутрашњом хидрантском мрежом. 

Савет: Пре започињања бизниса саветујемо ти да спроведеш претходну контролу објекта у ком ће бити твој ресторан, кафић или кетеринг објекат, како би утврдио да ли испуњава све неопходне услове. Уколико то није случај бићеш у обавези да прилагодиш простор на начин да се ускладиш са прописима из области противпожарне заштите.