Калкулатор паушалног пореза

Обавеза плаћања фирмарине ако имаш годишњи приход преко 50.000.000 динара

Микро, мала и средња друштва која у претходној години нису остварила промет већи од 50 милиона динара немају обавезу да плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору, такозвану „фирмарину“.

Ако имаш промет већи од 50 милиона долара у протеклој години, дужан си да платиш фирмарину.

Ипак , без обзира на то да ли си обавезник плаћања таксе или не, након оснивања фирме је потребно да предаш пријаву за ову таксу преко портала Локалне пореске администрације

На порталу је потребно евидентирати и сваку промену података која утиче на опорезивање.

На пример, ако мењаш адресу седишта или отварате нову пословну јединицу на којој си истакао назив фирме, такву промену треба да пријавиш на порталу.

На основу твоје поднете пријаве, локална пореска администрација доноси решење о висини фирмарине.

Ако си предузетник или мало правно лице са приходом већим од 50 милиона или средње правно лице, годишњи износ фирмарине не може да пређе износ две просечне зараде у Републици Србији.