Калкулатор паушалног пореза

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Уз обавезе у вези са унутрашњим узбуњивањем које имаш као и сваки други послодавац  , уколико имаш више од 10 запослених треба да усвојиш и посебан правилник у овој области. Овим правилником треба да регулишеш:

  • ситуације у којима не смеш да ускратиш запосленом права или га ставиш у неповољнији положај само зато што је открио неку информацију која представља узбуњивање
  • заштиту узбуњивача
  • забрану злоупотребе поступка узбуњивања
  • начин покретања поступка унутрашњег узбуњивања
  • садржај информације коју узбуњивач треба да саопшти
  • обавезе лица које си овластио да спроводи овај поступак
  • начин на који ћеш да поступиш са информацијом коју је запослени саопштио
  • начин на који ћеш обавештавати узбуњивача о радњама које си предузео на основу информације која ти је саопштена
  • начин окончања поступка и припрему извештаја о спроведеним поступцима