Калкулатор паушалног пореза

Да ли је могуће променити ликвидационог управника?

Уколико ниси задовољан радом ликвидационог управника, скупштина може да га разреши а истом одлуком мора да именује новог ликвидационог управника. Такође, ликвидациони управник може дати оставку. С обзиром да је оставка ликвидационог управника уређена одредбама које се односе на оставку директора друштва, то значи да уколико друштво има једног ликвидационог управника, ликвидациони управник треба да преда писану оставку председнику скупштине друштва. Оставка производи дејство од дана који је наведен у самој оставци или од дана када је поднета ако дан није наведен у оставци.

У друштвима која имају само једног директора, директор даје оставку председнику скупштине.

Оставку ликвидационог управника мораш да региструјеш за шта је потребно да поднесеш Агенцији за привредне регистре следећу документацију:

  • пријава за регистрацију (Обавезни подаци + прилог 28),
  • оставку ликвидационог управника, и
  • доказ о уплати накнаде за регистрацију и објављивању докумената у износу од 3.100 динара.

У случају да ликвидациони управник да оставку, због ефикасног окончања поступка ликвидације, веома је битно именовати новог ликвидационог управника што пре. Штавише, ако не региструјеш новог ликвидационог управника у року од три месеца од дана брисања ликвидационог управника из регистра привредних субјеката, покренуће се принудна ликвидација (линк   за детаљније информације).

Треба имати у виду да уколико дође до промене ликвидационог управника, мораш благовремено да спроведеш активности које се тичу промене овлашћења код банака, прибављање квалификованог електронског потписа, све како је детаљно објашњено на следећем лимку  .