Калкулатор паушалног пореза

Продаја имовине у стечају

У случају банкротства стечајни управник продаје имовину друштва ради намирења потраживања поверилаца. Имовина се продаје путем јавне аукције, јавним прикупљањем понуда, а непосредном погодбом само уколико је такав начин продаје одобрио одбор поверилаца. Стечајни дужник се може продати и као правно лице, али под условом да је извршена процена имовине и да је проценом утврђено да би се повољније намирење поверилаца постигло продајом стечајног дужника као правног лица, као и под условом да такав вид продаје одобри одбор поверилаца.

Продаја имовине у стечају у највећем броју случајева обезбеђује стицање имовине испод тржишне вредности. Продајом имовине у стечају, имовина се ослобађа свих дотадашњих терета.