Калкулатор паушалног пореза

Какву евиденцију о обради података мораш да водиш?

Било да се твој бизнис налази у улози руковаоца или обрађивача, неопходно је да водиш евиденције о радњама обраде. Евиденције се воде у писаном облику, што обухвата и електронски облик и чувају се трајно. Евиденција, између осталог, мора да садржи информације о:

 • руковаоцу, заједничким руковаоцима (уколико је применљиво), представницима руковаоца и лица за заштиту података о личности, ако они постоје, односно ако су одређени;

 • сврси обраде;

 • врсти лица на које се подаци односе и врсти података о личности;

 • врсти прималаца којима су подаци о личности откривени или ће бити откривени, укључујући и примаоце у другим државама или међународним организацијама;

 • преносу података о личности у друге државе.

 • Евиденције није потребно водити уколико твој бизнис има мање од 250 лица запослено, осим ако:

  • обрада коју вршиш може да проузрокује висок ризик по права и слободе лица на које се подаци односе;

  • обрада није повремена;

  • обрада обухвата нарочито осетљиве податке или податке о личности који се односе на кривичне пресуде, кажњива дела и мере безбедности.