Калкулатор паушалног пореза

Књига евиденције промета

Примарно, потребно је да у свом пословању обезбедиш уредно вођење књиге евиденције промета, која се води на прописаном КЕП обрасцу који можеш да пронађеш на следећем  . У колонама ове књиге пописујеш све релевантне податке о евидентираним променама твог пословања, као што су редни бројеви евидентираних промена, датуми промене, њихови описи, износи задужења и раздужења.

Као и сву релеватну документацију о промету твог пословања, и књигу евиденције водиш посебно за сваки продајни објекат или пословну јединицу.