Калкулатор паушалног пореза

Како да привремено или трајно престанеш са обављањем предузетничке делатности?

Приликом започињања пословне активности, треба да рачунаш на различите промене до којих може доћи током твог пословања – од тога да желиш да привремено прекинеш пословну активност (за више информација иди на линк  ), преко тога да се твоје пословање развије тако да превазилази форму коју си изабрао за представљање на тржишту, и на крају до тога да се одлучиш да престанеш са обављањем привредне активности (више на линку  ). Оно што треба да знаш је да свака од ових опција захтева предузимање одређених радњи с твоје стране, пре свега у смислу обавештавања надлежних органа о престанку обављања привредне активности, и измиривању свих обавеза насталих у периоду пословања.