Калкулатор паушалног пореза

Престанак радног односа

Радни однос престаје протеком рока на који је закључен уговор о раду (ако је у питању радни однос на одређено време), односно испуњењем неког од законом прописаних услова (ако је у питању радни однос на неодређено време). У наставку можеш да сазнаш више о начину престанка радног односа отказом који послодавац даје запосленом, престанком радног односа на основу проглашења запосленог као технолошког вишка, као и о престанку радног односа на основу отказа од стране запосленог.