Калкулатор паушалног пореза

Која је разлика између законског основа за обраду података и сврхе због које се подаци обрађују?

Закон о заштити података о личности дефинише различите законске основе за обраду података:

  • пристанак лица (нпр. посетилац веб странице означи чек бокс код пријаве за њузлетер);
  • закључење односно извршење закљученог уговора (нпр. клијент на твојој интернет страници открије своју адресу пребивалишта на којој ћеш вршити молерске радове);
  • испуњење правне обавезе руковаоца (нпр. обрада имена и презимена запосленог ради закључења уговора о раду);
  • легитиман интерес (нпр. видео надзор који се налази у пословном простору ради заштите имовине и лица);
  • заштита животно важних интереса лица (нпр. у време пандемије када су се обрађивали здравствени подаци);
  • обрада је неопходна у циљу обављања послова у јавном интересу (нпр. социјално осигурање).

Напомињемо да један исти податак може да се обрађује по више различитих основа и за различите сврхе, што је важно идентификовати.

Сврха обраде података је различита и потребно је водити рачуна да ли је твоја обрада за баш сваку сврху због које обрађујеш податке законита. Сврхе обраде јесу (имајући у виду наведене примере изнад): закључење уговора о раду, заштита имовине и лица у просторијама, заштита становништва од ширења заразне болести.