Калкулатор паушалног пореза

Како да одлучиш да ли да се пријавиш у систем ПДВ-а иако не остварујеш приходе који прелазе 8.000.000 динара?

Ако очекујеш да ћеш имати велике трошкове – нпр. фактуре добављача или инодобављача где се Република Србија сматра местом промета, предност уласка у систем ПДВ-а представља могућност да оствариш поврат плаћеног ПДВ-а по фактурама добављача и смањиш трошак по овом основу за 20%. У супротном – ако немаш трошкове са ПДВ-ом (твоји трошкови подразумевају само исплату зарада и фактуре добављача без ПДВ-а), немаш основ за остваривање повраћаја ПДВ-а, а имаш обавезу подношења ПДВ пријаве на месечном нивоу.