Калкулатор паушалног пореза

Олакшица у случају преноса права интелектуалне својине друштва као улог у његов капитал

Овај подстицај је нарочито интересантан уколико се у обзир узме да је приликом започињања пословања неизвесно да ли ће ваш бизнис генерисати довољно прихода у будућности и бити одржив. Због тога, ова олакшица узима у обзир могућност да оснује привредно друштво и имаш право интелектуалне својине као аутор софтвера у тренутку његовог оснивања, без било каквих права друштва на софтверу. У неком тренутку пословања твог бизниса, како би повећао његову вредност, започео је нови правац у пословању или се квалификовао за неки конкурс за финансирање новог пројекта који ћеш спровести, може се десити да буде потребно да друштво пренесе права на софтвер. У том случају,И у овом случају, потребно је да се испуне одређени услови:

  • Тржишна вредност софтвера за сврхе уноса као улога у привредном друштву одређена је од стране овлашћеног проценитеља
  • Привредно друштво на које су пренета права на софтвер није пренело софтвер на друго лице у року од две године од дана стицања.
  • Привредно друштво није приступило софтверу на коришћење повезаном лицу цене која је нижа цене која би се за уступање платила по тржишним условима у року од две године од дана стицања.

У случају да било који услови престане да важи, право на ову олакшицу се губи што за последицу има доспевање пореских обавеза и обвезник има обавезу да о томе обавести пореску управу у року од 30 дана. У том случају, пореска обавеза ће се сматрати доспелом ретроактивно, у тренутку уноса права интелектуалне својине у капитал привредног друштва.