Калкулатор паушалног пореза

Обавезе које треба да поштујеш у вези са управљањем отпадом

Може деловати да овај сегмент твог пословања није у великој мери значајан, али није тако. Производња хране генерише велику количину отпада. Осим што бацање хране, нејестивих споредних производа и осталих отпадака има велике економске и друштвене последице, оно има значајне последице и у погледу заштите животне средине. Отпад који се не складишти ваљано ослобађа велике количине штетних гасова, па је од изузетног значаја да своје пословање ускладиш и са прописима из ове области.

Потребно је и да правилно одлажеш отпад. Отпад се уклања одлагањем у контејнере који се могу затворити, а друге врсте контејнера или систем уклањања могу се користити само ако субјекти у пословању храном докажу да су одговарајући.

Поред наведеног, важно је да се из просторије у којој се припрема храна отпад одлаже редовно како не би дошло до акумулације отпада у тим просторијама. Стога, приликом разврставања или складиштења отпада мораш поступати на начин да се такав отпад складишти одвојено од свега што није отпад, како би спречио ширење патогена.

Поступајући на наведени начин не само што ћеш своје пословање ускладити са важећом регулативом, већ ћеш на тај начин свој бизнис сврстати међу друштвено одговорне бизнисе.