Калкулатор паушалног пореза

Обавеза уписа у Централни регистар објеката

Као правно лице или предузетник који се бави производњом и прометом хране, дужан си да се упишеш у Централни регистар објеката. Централни регистар објеката води Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, и у њему се воде подаци о одобреним и регистрованим објектима за производњу и промет хране.

Имај у виду да обавеза уписа у Централни регистар објеката није исто што и обавеза регистровања у Регистру привредних субјеката

Упис у Централни регистар објеката се врши на основу пријаве која се подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, прецизније, сектору пољопривредне инспекције. Пријава се подноси на већ прописаном обрасцу у папирном облику или у електронском облику путем платформе Централног регистра објеката. Платформи Централног регистра објеката можеш приступити путем 

Поред могућности подношења пријаве за упис у Централни регистар објеката, платформа Централног регистра објеката ти нуди информативни материјал и обуке из области безбедности хране у нашој земљи.

Неопходно је да уз пријаву доставиш и документацију којом се потврђује тачност података који се уписују у Централни регистар објеката.

По извршеном упису у Централни регистар објеката, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде издаје потврду о извршеном упису која садржи регистарски број. Сваки субјект у пословању храном може да има само један регистарски број који се не може мењати.

Имај у виду да си у обавезу да сваку промену података који се евидентирају код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде пријавиш у року од 15 дана и о томе доставиш потребну документацију.

Уколико се као правно лице бавиш производњом и прометом хране, а не упишеш се у Централни регистар објеката, наћи ћеш се у прекршају за који је прописана новчана казна од 300.000 динара до 3.000.000 динара. Уколико послујеш као предузетник, за исти прекршај је прописана новчана казна од 250.000 динара до 500.000 динара.