Калкулатор паушалног пореза

Додатне обавезе

Обавеза утврђивања и спровођења посебних мера за остваривање родне равноправности

Уколико запошљаваш или радно ангажујеш више од 50 лица, дужан си да приликом израде годишњих планова или програма рада одредиш и посебне мере за остваривање родне равноправности. Уравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног од полова између 40-50% у односу на други пол.

Део годишњег програма или плана рада који се односи на остваривање родне равноправности би требало обавезно да садржи кратку оцену стања у вези са положајем жена и мушкараца, године старости запослених, списак посебних мера, разлоге за њихово одређивање и циљеве који се њима постижу, начин и почетак њихове примене, контроле и престанак њиховог спровођења.

Уколико твој програм или план рада није јавно доступан, дужан си да о доношењу програма или плана обавестиш Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, те да уз обавештење доставиш извод из програма, односно плана у делу који се односи на остваривање и унапређење родне равноправности, а најкасније у року од 15 дана од дана њиховог доношења.

Уколико је твој програм или план рада јавно доступан , дужан си да Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од дана доношења доставиш обавештење о платформи (гласилу или интернет страници) на којој је програм или план рада објављен.

Како би се обезбедила успешна реализација мера предвиђених твојим програмом или планом рада, потребно је и да те податке редовно достављаш надлежном министарству у року од 30 дана од усвајања годишњег плана или програма рада. Као што је претходно објашњено, у случају да твој план или програм рада није јавно доступан, министарству достављаш релевантне делове програма рада у виду извода.

На крају, сваке године, до 15. јануара текуће године за претходну годину, дужан си да надлежном министарству доставиш годишњи извештај о остваривању родне равноправности.

У случају да се ускладиш пословање са горе наведеним обавезама, прети ти кажњавање новчаном казном у распону од 50.000 до 2.000.000 динара. Такође, за одговорно лице у правном лицу, прописана је новчана казна у распону од 5.000 до 150.000 динара.