Калкулатор паушалног пореза

Како ће трећа лица знати да је покренута ликвидација?

У зависности од тога да ли су повериоци познати друштву или не, трећа лица ће бити обавештена о ликвидацији путем:

  • огласа на интернет страници Агенције за привредне регистре, и

  • писаног обавештења које повериоцима упућује ликвидациони управник.