Калкулатор паушалног пореза

Знаш које су форме отпочињања пословања доступне, али како да знаш која је форма најприкладнија за степен развоја твог бизниса?

Знаш које су форме отпочињања пословања доступне, али како да знаш која је форма најприкладнија за степен развоја твог бизниса?

Одговор на ово питање зависи од тога:

  • Да ли ће твој бизнис генерисати стална примања ( до објашњења);

  • Колики је износ твог прихода на годишњем нивоу, а шта је профитабилност паушалне пореске пријаве ( ка објашњењу);

  • Да ли остварујеш већи износ прихода на основу којих би могао да себи исплаћујеш зараду ( до објашњења);

  • Да ли си већ запослен код другог послодавца?

  • Ако не, без обзира на то да ли твоје пословање остварује довољан приход тако да поред зараде на коју имаш право као оснивач, можеш да платиш себи и зараду ( ка објашњењу за оснивање д.о.о. у коме оснивач није запослен код другог послодавца);

  • Да ли твоје пословање/пројекат који развијаш захтева ангажовање других лица ( до објашњења за оснивање доо у којој је оснивач запослен код другог послодавца);

У зависности од одговора на ова питања, можеш идентификовати који вид пословања ти највише одговара.