Калкулатор паушалног пореза

Знаш које су форме отпочињања пословања доступне, али како да знаш која је форма најприкладнија за степен развоја твог бизниса?

Одговор на ово питање зависи од тога:

  • Да ли ће твој бизнис генерисати стална примања ( до објашњења);

  • Колики је износ твог прихода на годишњем нивоу, а шта је профитабилност паушалне пореске пријаве ( ка објашњењу);

  • Да ли остварујеш већи износ прихода на основу којих би могао да себи исплаћујеш зараду ( до објашњења);

  • Да ли си већ запослен код другог послодавца?

  • Ако не, без обзира на то да ли твоје пословање остварује довољан приход тако да поред зараде на коју имаш право као оснивач, можеш да платите и себи и зараду ( ка објашњењу за оснивање д.о.о. у коме оснивач није запослен код другог послодавца);

  • Да ли твоје пословање/пројекат који развијаш захтева ангажовање других лица ( до објашњења за оснивање доо у којој је оснивач запослен код другог послодавца;

 

У зависности од одговора на ова питања, можеш идентификовати који вид пословања ти највише одговара.