Калкулатор паушалног пореза

Како плаћаш порезе ако си основао доо, а већ имаш основану предузетничку радњу?

У овом случају, износ пореза и доприноса зависи од тога на који начин су регулисани твоји односи у друштву (да ли си у радном односу у свом друштву или не).

Имаш регистровану предузетничку радњу и плаћаш порезе по систему самоопорезивања, и оснивач си два доо-а, при чему си у једном од њих у радном односу, а у другом си регистрован као директор и не примаш накнаду за свој рад.

У овом случају постоји обавеза плаћања пореза и доприноса на следећи начин:

  • порез на личну зараду предузетника и порез на обавезно пензијско и инвалидско осигурање;
  • порези и доприноси за запослене које плаћа фирма у којој сте запослени;
  • порези и доприноси на минималну основицу (35% од просечне месечне зараде у земљи) коју плаћа друштво у коме си регистрован као директор иако немаш закључен уговор о раду и не примаш накнаду за твој рад.

Иако је ово сликовити приказ ситуације из праксе, на овом примеру се може видети и случај када пословање није у потпуности усклађено са законом. Наиме, иако у пракси постоји много случајева када је оснивач регистрован као директор а нема закључен уговор о раду, у принципу би однос са директором увек требало уредити уговором.

САВЕТ: Ако је и твоја ситуација слична примеру изнад и подразумева да си се одлучио за комбиновање неколико пословних модела, саветујемо да се обратиш рачуновођи како би био сигуран да за сваки пословни модел на основу којег остварујеш приходе испуњаваш све законом прописане обавезе.