Калкулатор паушалног пореза

Шта треба да знаш о инспекцијском надзору над твојим пословањем?

Са обзиром да угоститељска делатност подразумева руковање са веома осетљивим супстанцама, опремом за рад, обухвата делатност припремања хране и пића, потребно је да у свом пословању испуниш високе стандарде квалитета робе и услуге које пружаш. Како је законска регулатива у овој области исувише обимна, могуће је да дође до непознавања прописа и самим тим пропуста у твом пословању – што може да доведе до озбиљних последица, како по потрошаче, тако и по тебе и твој бизнис.У складу са прописаним одредбама, инспектор је дужан да писменим путем обавести пореског обвезника о планираној редовној контроли најмање три дана унапред, изузев ако постоји оправдана бојазан да ће надзирани субјект својим радњама осујетити предстојећу контролу или други разлог предвиђен законом. Дакле, у највећем броју случајева, претходна најава инспектора и писмени налог за контролу два су предуслова која, након што се испуне, отварају врата надлежном инспектору да изврши надзор у складу са својим овлашћењима.

Поред тога, Закон предвиђа и могућност да се обратиш инспекцији и затражиш савет, или стручну саветодавну посету. Саветодавна посета није део званичног инспекцијског надзора, али инспектор о њој сачињава службену белешку, а теби даје препоруке о томе шта треба да исправиш или урадиш. По тим препорукама треба да поступиш, јер ако то не учиниш, и не обавестиш инспектора о томе, то може бити разлог за започињање инспекцијског надзора, у коме свака утврђена неправилност повлачи законом прописане санкције. Са друге стране, ако поступиш по савету, инспекто ти не може писати казну због непоштовања прописа.

Како се бавиш прометом робе и услуга, укључујући и електронску трговину, контролисаће те и тржишна инспекција. Више о тржишној инспекцији можеш пронаћи на сајту Министарства трговине, телекомуникација и туризма