Калкулатор паушалног пореза

Шта да радиш уколико дође до нежељених ефеката услед коришћења козметичких производа из твог салона?

Једно од битних питања која ће ти помоћи приликом организовања свог пословања и пружања услуга везаних за козметичке производе тиче се и нежељених ефеката до којих може доћи њиховом употребом. Било да си ти или твој запослени открио неки недостатак козметичког производа који може да проузрокује озбиљне нежељене ефекте услед коришћења производа, или да је лице којем је пружена услуга тим козметичким производом претрпило одређену штету у виду нарушеног здравља или других нежељених ефеката и поднело рекламацију (више у делу водича који објашњава твоје обавезе у вези са поднесеним рекламацијама), потребно је да своје пословање ускладиш са обавезама које ти закон прописује, a које следе у наставку текста. Одговорно лице и дистрибутери без одлагања обавештавају Министарство о насталом озбиљном нежељеном ефекту (за више информација посети сајт Министарства здравља  ) и то о:

  • било каквим нуспојавама које су му познате или за које се очекивало да ће му бити познате;

  • називу датих козметичких производа, омогућавајући њихову идентификацију;

  • предузетим корективним мерама (уколико их је предузео).

Када дистрибутер, крајњи потрошач или здравствени радник пријави озбиљан нежељени ефекат Министарству, Министарство без одлагања прослеђује ту информацију одговорном лицу.

Министарство може да користи информације о нежељеним ефектима за потребе надзора на тржишту, анализе тржишта, евалуације као и за потребу информисања потрошача.

Како смо ти већ указали на одговорност и значај одговорног лица које ће у твом салону бити задужено за контролисање исправности козметичких производа, у овом делу водича ћемо да ти истакнемо његову улогу у решавању ситуације када дође до нежељених ефеката приликом употребе козметичког производа:

  • У случају да је надлежно Министарство посумњало у безбедност било које супстанце коју садржи козметички производ, оно може да, путем образложеног захтева, захтева од одговорног лица да достави листу свих козметичких производа за које је оно одговорно, а који у себи садрже ту супстанцу. (при том је битно да у тој листи за сваки козметички производ буде наведена концентрација дате супстанце у производу). Додатно, одговорно лице предузима потребне корективне мере како би се обезбедила усаглашеност козметичког производа, повлачи производ са тржишта или га опозива од крајњег корисника, зависно од случаја.