Калкулатор паушалног пореза

Услови који се односе на омотавање и паковање хране

Материјал који се употребљава за омотавање и паковање хране не сме да буде извор контаминације и мора да се складишти на местима на којима није изложен ризику од контаминације, а материјал за омотавање и паковање хране који служи за вишекратну употребу, мора да буде и такав да се лако чисти и, према потреби, дезинфикује.

Омотавањем и паковањем хране мора да се обезбеди да се онемогући контаминација производа, а према потреби, мора да се обезбеди целовитост и чистоћа омота хране, нарочито у случају лименки и стакленки.