Калкулатор паушалног пореза

Савет: Које информације о свом пословању треба да прибавиш пре израде општих аката?

Пример информација које би требало да укључиш у Правилник о начину снимања, класификовања, архивирања и очувања архивског материјала и документарног материјала:

  • објашњење о месту и процесу пријема поште, као и о начину достављања примљене поште запосленима (нпр. ко је овлашћен за пријем поште, како се са поштом поступа по пријему);

  • објашњење како се шаље пошта;

  • објашњење начина складиштења документације - начина складиштења и чувања докумената (по фасциклама, матичарима и кутијама), да ли друштво има засебну просторију за складиштење документације или је документација у неколико радних просторија итд.