Калкулатор паушалног пореза

Право повлачења (Drag-along option)

Може догодити ситуација да члан који поседује већински удео одлучи да прода свој удео трећем лицу, при чему је то треће лице заинтересовано да поред удела већинског члана стекне и уделе преосталих чланова, те да на тај начин стекне сто посто удела у ДОО. С друге стране, може се догодити да преостали чланови не желе да продају своје уделе трећем лицу, те да треће лице изгуби интерес за куповину удела већинског члана (јер неће стећи сто посто удела). Управо овај проблем предупређује и решава постојање клаузуле драг-алонг. Клаузула драг-алонг омогућава већинском члану да принуди преостале чланове ДОО да продају своје уделе трећем лицу под истим условима као и он, јер у супротном сносе одређену санкцију која се одређује уговором.

Пример: Милан поседује 70% удела док АлеМилан поседује 70% удела док Александра и Катарина поседују по 15% удела у друштву са ограниченом одговорношћу. Милан одлучује да свој удео прода Невени која не жели да стекне само 70% удела у друштву са ограниченом одговорношћу већ жели да буде једини члан, односно да стекне 100% удела. Будући да постоји уговор чланова који је закључен између Милана, Александре и Катарине, њих две су у обавези да продају своје уделе Невени под истим условима под којима свој удео продаје Милан. Уколико је тако предвиђено уговором чланова, за случај да Александра и Катарина одбију да продају своје уделе, обавезне су да Милану надокнаде уговорену штету (на пример да откупе Миланов део или да надокнаде Милану штету у износу који му је треће лице понудило за откуп његовог дела). Како би се обезбедило да већински члан пренесе удео без укључивања мањинских чланова у трансакцију, савет је да се у уговору о основању друштва (оснивачки акт) пропише ограничење располагања уделом чланова у друштву на начин да је за пренос удела у друштву потребна сагласност одређеног процента гласова у скупштини друштва, односно да пренос удела у друштву не буде блокиран на тај начин, имајући у виду конкретну власничку структуру.