Калкулатор паушалног пореза

Ко доноси одлуку о ликвидацији?

Уколико ниси другачије регулисао у оснивачком акту друштва, одлуку о ликвидацији доноси скупштина друштва, а одлука треба да се изгласа већином од две трећине од укупног броја гласова свих чланова друштва.

Изузетно, уколико си ти власник 100% удела у друштву, самостално ћеш потписати одлуку о ликвидацији. Такође, уколико делиш власништво у друштву са још једним лицем, тако да обоје имате 50% удела, одлуку потписујете обоје.