Калкулатор паушалног пореза

Право на субвенцију трошкова по основу првог запошљавања лица са инвалидитетом

Поред надокнаде трошкова, имаш могућност да прибавиш субвенције за запошљавање особа са инвалидитетом без радног искуства у износу од 75% одговарајуће плате са доприносима за обавезно социјално осигурање у периоду од 12 месеци. Више о подстицајима за запошљавање лица са инвалидитетом можеш да сазнаш на линку  .

Право на рефундацију и субвенције од Националне службе за запошљавање може се користити само у периоду од 12 месеци. С обзиром на то да пријаве за конкурс трају до утрошка средстава предвиђених за ову намену, те предлажемо да сваки пут провериш статус и услове конкурса на сајту Националне службе за запошљавање – линк  ка сајту.

Ако запошљаваш 20 или више лица, имаш обавезу да запослиш лице са инвалидитетом или да на други начин допринесеш активним политикама запошљавања лица са инвалидитетом.