Калкулатор паушалног пореза

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Усвајање овог правилника је додатна обавеза предвиђена позитивним прописима. Додатно, осим усвајања овог правилника, имаш обавезу да испуниш све услове за омогућавање запосленом да ради за тебе без ризика за његово здравље. Обавеза да сваком запосленом обезбедиш да посао за тебе обавља у сигурним условима.У овом правилнику треба да одредиш своје обавезе које имаш као послодавац у вези са обезбеђивањем безбедних услова за рад, обавеза које имају запослени, које превентивне мере предузимаш да би обезбедио услове за сигуран рад, обавезе и одговорности које има лице одговорно за безбедност и здравље на раду и које имају надређена лица у различитим секторима у твојој организацији и начину на који испуњаваш своје обавезе из ове области. Као и за испуњење других обавеза, имаш могућност да за припрему овог правилника ангажујеш лиценцирану агенцију која се бави пословима безбедности и здравља на раду.