Калкулатор паушалног пореза

Поновна употреба пластичне амбалаже

Када производиш пластичну амбалажу, треба да водиш рачуна о томе да њене карактеристике буду такве да омогуће њену поновну употребу за исту намену. Приликом одабира дизајна пластичне амбалаже води рачуна о томе да исти треба да омогући поновно пуњење или утовар, као и одговарајући број циклуса пуњења или пражњења, а да притом испуниш захтеве безбедности и заштиту здравља.

Сходно захтевима који се односе на идентификацију и означавање пластичне амбалаже, амбалажжу која се може поновно употребити треба да означиш са посебним симболом:

 

Када произведеш пластичну амбалажу коja не може бити поново употребљена, она постаје амбалажни отпад који се може поновно искористити или треба одложити.