Калкулатор паушалног пореза

Противпожарна заштита – шта је све потребно да знаш?

Као што је већ претходно објашњено, потребно је да своје пословање ускладиш са прописима везаним за безбедност и заштиту на раду. Оно на шта посебно треба да обратиш пажњу јесу обавезе које имаш поводом успостављања ефикасне заштите од пожара у објекту за производњу хране, с обзиром на то да је реч о делатности у којој постоји повећан ризик од пожара.

У наставку следи преглед обавеза везаних за ову област које су предвиђене за тебе као послодавца.