Калкулатор паушалног пореза

Шта треба да знаш кад започињеш пословање предузетник–како да знаш који порески модел одговара?

Први начин на који предузетник може бити опорезован јесте паушално опорезивање. Ако се одлучиш да будеш предузетник паушалац нећеш имати обавезу да водиш пословне књиге као ни да предајеш завршни рачун Пореској управи. Пореска управа ће ти сама одредити основицу за опорезивање за одређену годину, те ће ти износ пореза у конкретној години увек бити исти, независно од промета који ћеш да оствариш. Порезе и доприносе ћеш морати да плаћаш сваког месеца.

Друга два начина на који предузетник може бити опорезован јесу самоопорезивање и лична зарада. У оба случаја предузетник је дужан да води пословне књиге и предаје завршни рачун. На основу пословних књига и завршног рачуна, односно стварног стања ствари, Пореска управа одређује основицу за опорезивање. Са једне стране код самоопорезивања се на основу остварене добити одређује износ доприноса, док са друге стране код личне зараде сам предузетник одређује њен износ који се онда одражава на износ доприноса.

Често се дешава да си већ у радном односу код послодавца а сматраш да имаш сјајну бизнис идеју и желиш да је оствариш као предузетник. Међутим, ниси сигуран како ће се нови бизнис развијати а не желиш да даш отказ и останеш без својих редовних примања. Могуће је да и даље останеш у радном односу код послодавца и да се региструјеш као предузетник. Погодност ове опције је што ћеш као предузетник тада бити обавезан да плаћаш порез и само доприносе за обавезно пензијско и инвалидско осигурање. Препорука је да увек консултујеш правног саветника и рачуновођу који ће ти помоћи да на најбољи начин помоћи да одабереш одговараћи модел пословања.

Предузетникпаушалац  Предузетник са самоопорезивањемстварног прихода  Предузетник са исплатомличне зараде 

– мораш да испуњаваш тест самосталности – промет на годишњем нивоу не прелази 6.000.000 динара

– износ пореза није везан за добит већ се порез плаћа на паушално утврђену основицу, коју ти прописује држава (износ пореза који ћеш да плаћаш као паушалац можеш да процениш коришћењем калкулатора Пореске управе

– не постоји обавеза обавеза вођења пословних књига

 Овај порески модел је најпрактичнији и биће одговарајући за твоје пословање, Ако ти финансијска рачуница покаже да твоји пројектовани приходи у задовољавајућој мери превазиле процењене порезе и доприносе.

– мораш да испуњаваш тест самосталности – порез на доходак и доприноси за социјална давања се плаћају на износ који представља разлику између прихода и рашода

– постоји обавеза вођења пословних књига, које повлачи правдање сваког трошка

 Овај порески модел ће бити одговарајући за твоје пословање само Ако не остварујеш значајнији износ прихода или твоје пословање не остварује сталне приходе, већ износ прихода осцилира зависно од месеца.

– мораш да испуњаваш тест самосталности – порез на доходак се плаћа на разлику између прихода и рашода умањену за зараду предузетника

– доприноси за социјална давања се плаћају на зараду предузетника

– постоји обавеза вођења пословних књига, које повлачи правдање сваког трошка

 Овај порески модел ће бити одговарајући за твоје пословање Ако остварујеш виши износ прихода и имаш могућност да себи по том основу исплаћујеш зараду, лако располажеш са истом, уз истовремено подизање своје кредитне способности као физичког лица

НАКОН ОСНИВАЊА ИМАШ РОК ОД 15 ДАНА ДА ПОДНЕСЕШ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ. ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ МОРАШ ДА СЕ ОДЛУЧИШ ЗА ЈЕДАН ОД ТРИ НАЧИНА ОПОРЕЗИВАЊА.