Калкулатор паушалног пореза

Брисање предузетничке радње услед промене правне форме – из предузетника у друштво са ограниченом одговорношћу

Уколико у неком тренутку твог пословања на основу остварених резултата и других фактора одлучиш да је за тебе у датом тренутку прикладније да твој бизнис организујеш у форми друштва са ограниченом одговорношћу, можеш да донесеш одлуку о промени правне форме, након чега треба да региструјеш ту промену у Агенцији за привредне регистре. Ова промена се региструје тако што се истовремено подносе две регистрационе пријаве – регистрациона пријава брисања предузетника и регистрациона пријава оснивања друштва са ограниченом одговорношћу. Од тог тренутка, права и обавезе из твог пословања имаће друштво са ограниченом одговорношћу (уколико желиш да упоредиш ова два облика пословања, иди на  ). Међутим, ти остајеш одговоран за све обавезе које си преузео у својству предузетника или су настале у твом пословању до дана брисања из регистра предузетника.Више информација о документацији коју треба да припремиш за подношење Агенцији за привредне регистре и таксама за регистрацију ове промене можеш да сазнаш на  .Уз неопходну документацију, у тренутку подношења регистрационе пријаве не смеш да имаш неизмирене пореске обавезе и обавезе по основу доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, као ни обавезе у вези са плаћањем локалних комуналних такси.