Калкулатор паушалног пореза

Како да одлучиш да ли да се пријавиш у систем ПДВ-а иако не остварујеш приходе који прелазе 8.000.000 динара?

Ако очекујеш да ћеш имати велике трошкове као што су нпр. фактуре добављача или инодобављача где се место промета сматра да је Србија, предности уласка у систем ПДВ-а представља могућност да оствариш поврат плаћеног ПДВ-а по фактурама добављача и смањиш трошак по овом основу за 20%. У супротном, ако немаш трошкове са ПДВ-ом (твоји трошкови подразумевају само исплату зарада и фактуре добављача без ПДВ-а), не би имао основ за остваривање повраћаја ПДВ-а, а имао би обавезе подношења ПДВ пријаве на месечном нивоу.