Калкулатор паушалног пореза

Да ли можеш запослити странца?

Можеш, под условом да странац поседује визу за дужи боравак по основу запошљавања (виза Д), одобрење за привремени боравак или стално настањење и дозволу за рад.

Дакле, како би странац остварио слободан приступ тржишту рада у Србији, неопходно је да стекне дозволу за рад на одређеном радном месту код одређеног послодавца. Најчешћи изузетак од овог правила јесу личне дозволе за рад, које се издају без обзира на конкретно радно место и конкретног послодавца, а право њиховог стицања у највећем броју случајева поседују страни држављани који имају одобрено стално настањење у Србији, чији је услов да је странац непрекидно боравио на основу привременог боравка у Србији дуже од 5 година.

У наставку ћеш се упознати са поступком и неопходним корацима које је потребно да предузмеш као послодавац у циљу запослења страног држављанина, као и са корацима о којима странца треба да обавестиш у циљу регулисања свог статуса у Србији. Поступак обухвата кораке од момента доласка странца у Србију све до добијања дозволе за рад.

Дакле, како би запослио странца, неопходно је следеће:

  • Стицање визе за дужи боравак по основу запошљавања (виза Д) или одобрења за привремени боравак или одобрења за стално настањење;
  • Стицање дозволе за рад на одређеном месту код одређеног послодавца.