Калкулатор паушалног пореза

Поновно искоришћавање пластичне амбалаже

Амбалажни отпад који настане у твом процесу производње може се поновно искористити путем рециклаже или контролисаног спаљивања.

Рециклирањем материјала коришћених у производњи амбалаже, можеш смањити количину отпада који заврши на депонији. Треба водити рачуна о томе како се амбалажа пројектује и производи, тако да се олакша рециклирање материјала када постане отпад. Овај процес укључује сортирање и обраду амбалажног отпада који се затим прерађују и користе за производњу нових производа. Управо је због сортирања амбалажног отпада нарочито битно да исправно идентификујеш и означиш пластичну амбалажу коју произведеш.

Амбалажа која се може поновно искористити рециклажом материјала означава се посебним симболом:

 

Постоје и други начини на који пластична амбалажа која постане амбалажни отпад може бити искоришћена пре него што заврши на депонији. У неким случајевима, амбалажни отпад може бити инцинериран, односно сагореван на контролисан начин. Овај процес може генерисати топлоту и електричну енергију које се могу искористити за производњу електричне енергије или за грејање. У том случају, амбалажа мора бити дизајнирана и произведена тако да испуњава термодинамичке захтеве за допуштено контролисано спаљивање амбалажног отпада са искоришћењем енергије.