Калкулатор паушалног пореза

Евиденција продате, исплаћене и враћене комисионе робе

Евиденција продате, исплаћене и враћене комисионе робе се води на обрасцу ПКР-1, који садржи све прописане елементе као и пријемни лист комисионе робе. Овај образац можеш да пронађеш на следећем  , док садржину ове евиденције, односно обрасца можеш да пронађеш на  .