Калкулатор паушалног пореза

Које су твоје обавезе у случају наручивања хране и пића онлајн путем веб странице

Припрема и садржина Општих услова пословања

Како је данас све више популарна услуга поручивања хране и пића онлајн, на тржишту се појавио низ платформи које омогућавају повезивање тебе као предузетника, купаца и курира који врше услугу достављања (међу поменутим платформама највише су се истакли тржишни гиганти као што су Волт и Глово – они на својим платформама омогућавају низ услуга – од достављања хране, пића, па чак и широког спектра осталих производа са тржишта). Повезивањем неком од ових платформи, повећаваш видљивост цвиг биѕниса на тржишту, уз одличан додатан маркетинг долазиш до већег броја купаца, а самим тим и до веће зараде.

Ако желиш да омогућиш опцију продаје хране и пића путем своје веб странице, постоје одређене обавезе које је потребно да поштујеш. Пре свега, потребно је да донесеш и објавиш на веб страници Опште услове пословања и онлајн наручивања хране и пића („Општи услови пословања“). Општи услови пословања треба да садрже све битне информације о твом бизнису, начину поручивања, доставе хране и пића, начину плаћања и осталих релевантних информација (на пример, потребно је да регулишеш питања цене услуга, могућности враћања поруџбине уколико купац није задовољан квалитетом услуге, услове попуста и акција и низ других питања. Додатно, за више примера можеш да посетиш сајтове неких од популарних платформи за поручивање хране и пића, као што је Глово, и да прочиташ делове који те интересују – 

Имај у виду да приликом онлајн поручивања хране и пића обрађујеш и адресу лица које поручује што представља Лични податак, те је веома важно да предметно обрадиш у Политици приватности 

Поред доношења и објављивања Општих услова пословања на својој веб страници, важно је да знаш да овакав начин пословања представља вид електронске трговине, односно трговине на даљину. То значи да се трговина остварује на начин да се роба нуди, наручује и продаје путем интернета. Стога, приликом истицања хране и пића на веб страници потребно је да податке о врсти и називу робе истакнеш на јасан и лако уочљив, читљив начин. Поред тога, у обавези си и да поред приказа или описа робе, односно хране и/или пића истакнеш ја јасан и недвосмислен начин и цену. Додатно, неопходно је да истакнеш и информацију о евентуалним додатним трошковима који могу настати за клијента приликом поручивања хране или пића путем твоје веб странице (трошак доставе који се може разликовати у зависности од удаљености ресторана или кетеринг објекта то адресе испоруке).

Још једна од обавеза јесте да на својој веб страници наведеш и податке о пословном имену, матичном броју и регистрованој адреси седишта.