Калкулатор паушалног пореза

Који подаци представљају податке о личности?

Не постоји прецизно утврђена листа података које законодавац третира као личне податке. Ипак, у сваком конкретном случају, одговор на наведено питање можеш наћи на основу следећих питања:

  • да ли се податак односи на физичко лице;
  • да ли се на основу тог податка/података који се прикупљају у вези са тим физичким лицем то лице може идентификовати, независно од тога да ли из података јасно произлази о ком физичком лицу је реч или се до тог закључка може доћи посредним путем.

Уколико су оба одговора потврдна, то значи да обрађујеш личне податке.

Лични податак не подразумева само податке о физичким или идентификационим карактеристикама одређеног лица (нпр. ЈМБГ), већ сваки податак који може указати о ком се лицу ради, као што је ИП адреса или подаци о праћењу његовог понашања (нпр. прикупљање информација о опцијама за које се одређено лице одлучује у онлине окружењу, странице које посећује, претраживач који користи и сл.).

Пол такође представља лични податак јер се посредно преко тог податка може доћи до конкретног физичког лица. Уколико послодавац има запослене све жене и једног мушкарца, обрадом податка као што је пол, јасно се може доћи до идентитета јединог запосленог мушкарца). Имајући у виду наведено, велики је број података који се сматрају личним и због којих је потребно ускладити пословање.

На податке о личности који су нарочито осетљиви (расно или етничко порекло, политичко мишљење, верско или филозофско уверење или чланство у синдикату, подаци о здравственом стању или подаци о сексуалном животу, итд.) се примењују посебна правила. Наиме, такви подаци се могу прикупљати само у следећим случајевима:

  • уколико је лице на које се подаци односе је дало изричит пристанак;
  • обрада је неопходна у циљу извршења обавеза или примене законом прописаних овлашћења руковаоца;
  • обрада је неопходна у циљу заштите животно важних интереса лица на које се подаци односе или другог физичког лица, ако лице на које се подаци односе физички или правно није у могућности да даје пристанак; и
  • други основи из члана 17 Закона о заштити података о личности које можеш да пронађеш на следећем линку  .