Калкулатор паушалног пореза

Како да окончаш ликвидацију?

Усвајање одлуке о окончању ликвидације

Веома је важно напоменути да можеш да окончаш ликвидацију само ако су правноснажно окончани сви поступци који за правну последицу могу имати било какву обавезу друштва и измирења свих тих обавеза.

Уколико је то случај, скупштина друштва треба да усвоји сва документа које је припремио ликвидациони управник, наведена на линку   и то одлуком о окончању ликвидације. Одлука о окончању ликвидације се доноси  на исти начин, односно истом већином  како је иницијално донета одука о ликвидацији   , и она представља основ за брисање друштва из регистра привредних субјеката.

Поред тога, најкасније у року од 60 дана од дана окончања поступка ликвидације, мораш да поднесеш пореску пријаву и порески биланс за друштво, са стањем на дан окончања поступка ликвидације, у чему ће ти помоћи рачуновођа.

Предаја пословних књига и документације

Поред имовине која остаје након окончања ликвидације, иза друштва остају пословне књиге и остала документација. Пословне књиге и документа мораш да повериш на чување лицу имати пребивалиште, односно седиште на територији Републике Србије, тако да буду доступни на територији Републике Србије. Зато је важно да пре окончања ликвидације ангажујеш лице које испуњава наведене услове. У зависности од обима документације, можеш да ангажујеш и неку од компанија чија је основна делатност архивирање и чување документације.

Скупштина треба да донесе одлуку о имену и адреси лица коме ће поверити пословне књиге и документа друштва на чување. У случају да скупштина не донесе одуку о имену и адреси лица коме ће поверити пословне књиге и документа друштва на чување, ту одлуку може заменити и писана изјава ликвидационог управника.

Податке о лицу такође треба да региструјеш код Агенције за привредне регистре, што се ради приликом подношења регистрационе пријаве брисања - линк   за више информација.