Калкулатор паушалног пореза

Услови

Да би могао да користиш овај подстицај, потребно је да на дан подношења пријаве за доделу подстицаја имаш исти или већи број запослених на неодређено време са пуним радним временом у односу на 18. јун 2022. године (за послодавце који су основани после овог податка подразумева се да нису имали запослених).Да би користио подстицај, не смеш:

  • Да оснивачима исплаћујеш добит која је мања од износа примљеног на основу подстицаја у периоду од подношења пријаве за коришћење подстицаја до истека године у којој си примио последњу исплату подстицаја.
  • Користиш државну помоћ на основу које имаш обавезу запошљавања, осим уколико испуниш своје обавезе по овој основи најкасније до 1. јула 2022. године.
  • Да користиш право на умањење основице за плаћање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лице за које желиш да користиш подстицај

Број запослених за који је могуће остварити подстицај

Највећи број запослених за које је могуће остварити подстицај представља онај број запослених новонасталих лица на неодређено време који је, када се сабере са бројем запослених лица на неодређено време које се не сматрају новозапосленим лицима на дан подношења пријаве за коришћење подстицаја, већи од броја запослених на неодређено време са пуним радним временом на 18. јун 2022. године.

Подстицај важи за новонастањена лица која су запослена закључно са 31. децембра 2023. године – да ли се и под којим условима овај подстицај може користити

Подстицај се може користити и након 31. децембра 2023. године, с тим што послодавац не сме смањивати број запослених на неодређено време са пуним радним временом у периоду од 31. децембра 2023. године и закључно са годином у којој су му последњи пут исплаћени подстицаји .