Калкулатор паушалног пореза

Како регулисати однос са директором у ДОО – уговор о правима и обавезама директора

002-ugostitelji-odnos-sa-direktorom.png

Услови под којима се ангажује директор, независно од тога да ли је у питању прва или друга опција, нису детаљно прописани законом. Ако се са директором закључује уговор о раду на одређено време, обично се прописује да ће уговор трајати до његовог разрешења (а најдуже 2 године, колико је општи рок за трајање радног односа на одређено време). Ако се са директором заснива радни однос на неодређено време, у случају да директор буде разрешен, послодавац је дужан да га распореди на друго радно место у оквиру друштва, а у складу са његовим степеном стручне спреме, знањем и способностима.

Уговор са директором, независно од тога да ли се ради о уговору о раду или уговору о правима и обавезама директора, закључује надлежни орган послодавца одређен законом (управни одбор ако постоји) или општим актом послодавца, односно уговором о оснивању.

Директор на основу уговора о раду има иста права као и други запослени, при чему у уговору са директором могу бити прописана и додатна права директора, као што су различити врсте подстицаја и заштите у случају измена уговора.