Калкулатор паушалног пореза

Који су ефекти привременог престанка обављања делатности?

  1. Привремени престанак обављања пословне активности – у овом периоду не смеш да нудиш своје услуге корисницима нити да их наплаћујеш (у периоду привременог престанка обављања делатности можеш да наплатиш само оне услуге које си пружио пре привременог прекида обављања делатности;
  2. Обустављање издавања фактура – сваки промет у вези са твојим пословањем се прекида у периоду привременог престанка обављања делатности;
  3. Обустављање обрачунавања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање – у овом случају престаје да ти тече и радни стаж и губиш здравствено осигурање на основу обављања делатности предузетника. Такође, имај у виду да можеш да наставиш да плаћаш порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање, али да то није обавезно;
  4. Обавеза регистрације привременог престанка обављања делатности и обавештавање Пореске управе – прекид обављања делатности се мора регистровати при Агенцији за привредне регистре (   линк до странице АПР-а где можеш пронаћи релевантан образац регистрационе пријаве), а након доношења решења Агенције за привредне регистре на основу којег се региструје прекид обављања делатности, имаш обавезу подношења посебне пореске пријаве у року од 30 дана (   линк до додатних објашњења).