Калкулатор паушалног пореза

Какву евиденцију о обради података мораш да водиш?

Било да се твој бизнис налази у улози руковаоца или обрађивача, неопходно је да водиш евиденције о радњама обраде. Евиденције се воде у писаном облику, што обухвата и електронски облик и чувају се трајно. Евиденција мора да садржи информације о:

  • руковаоцу, заједничким руковаоцима (уколико је применљиво), представницима руковаоца и лица за заштиту података о личности, ако они постоје, односно ако су одређени;
  • сврси обраде;
  • врсти лица на које се подаци односе и врсти података о личности;
  • врсти прималаца којима су подаци о личности откривени или ће бити откривени, укључујући и примаоце у другим државама или међународним организацијама;
  • преносу података о личности у друге државе или међународне организације, укључујући и назив друге државе или међународне организације, као и документе о примени мера заштите ако се подаци преносе;
  • року после чијег истека се бришу одређене врсте података о личности, уколико је такав рок одређен; и
  • општем опису мера заштите (види члан 50. Закона о заштити података о личности, на следећем линку   ), уколико је то могуће.

Евиденције није потребно водити уколико твој бизнис има мање од 250 лица запослено, осим ако:

  • обрада коју вршиш може да проузрокује висок ризик по права и слободе лица на које се подаци односе;
  • обрада није повремена; и
  • обрада обухвата нарочито осетљиве податке или податке о личности који се односе на кривичне пресуде, кажњива дела и мере безбедности.