Калкулатор паушалног пореза

Ко има право на ЕСОП?

  • Лица која раде за друштво на основу уговора о раду
  • Лица која раде за друштво, али нису ангажована на основу уговора о раду – то обично неће бити лица која су ангажована од стране друштва на краћи временски период. Ако, са друге стране, та лица учествују у реализацији битног пројекта за твоје друштво, и ако су ангажована на ограничен период (нпр. за време трајања пројекта) постоји основ за давањем права на стицање удела овим лицима. У категорију лица која раде ван радног односа за друштво спада и директор који са друштвом има закључен однос о правима и обавезама директора
  • Било које друго лице наведено у одлуци скупштине