Калкулатор паушалног пореза

Како да знам шта се подразумева под “обрадом података о личности”?

Обрада података о личности представља било коју радњу или скуп радњи којима се подацима о личности рукује на аутоматизован или неаутоматизован начин. Примери само неких од ових радњи су прикупљање, бележење, разврставање, груписање, односно структурисање, похрањивање, уподобљавање или мењање, откривање, увид, употреба, откривање преносом, односно достављањем, умножавање, ширење или на други начин чињење доступним, упоређивање, ограничавање, брисање или уништавање.

Чак и бележење личних података у свеску представља радњу обраде података

007-ugostitelji-obrada-podataka-o-licnosti.png

У неким случајевима могуће је да више од једног лица врши улогу руковаоца, односно више од једног лица доноси одлуке о сврси и начину на који се ти подаци обрађују. У том случају ће се они сматрати заједничким руковаоцима. Заједнички руковаоци имају обавезу да на транспарентан начин одреде одговорност сваког од њих за поштовање права и обавеза лица чији се подаци обрађују, а посебно у погледу остваривања права лица на које се подаци односе. То се постиже закључењем уговора заједничких руковалаца.