Калкулатор паушалног пореза

Право на субвенцију трошкова по основу првог запошљавања лица са инвалидитетом

Поред надокнаде трошкова, имаш могућност да прибавиш субвенције за запошљавање особа са инвалидитетом без радног искуства у износу од 75% одговарајуће плате са доприносима за обавезно социјално осигурање у периоду од 12 месеци. Више о подстицајима за запошљавање лица са инвалидитетом можеш да сазнаш на  .

Право на рефундацију и субвенције од Националне службе за запошљавање може се користити само у периоду од 12 месеци. С обзиром на то да пријаве за конкурс трају до утрошка средстава предвиђених за ову намену, те предлажемо да сваки пут провериш статус и услове конкурса на сајту Националне службе за запошљавање.

Ако запошљаваш 20 или више лица, имаш обавезу да запослиш лице са инвалидитетом или да на други начин допринесеш активним политикама запошљавања лица са инвалидитетом.