Калкулатор паушалног пореза

Пореска олакшица за запошљавање лица са инвалидитетом

Изузеће од плаћања пореза и доприноса по том основу важи три године од заснивања запослења са особом са инвалидитетом.

За ову олакшицу, треба да се испуне следећи услови:

  • послодавац је закључио уговор о раду са особом са инвалидитетом и извршио је пријаву запосленог на обавезно социјално осигурање;

  • лице са инвалидитетом се сматра новозапосленим лицем, односно није било претходно запослено код другог послодавца који је оснивач твог бизниса или се може сматрати повезаним лицем;

  • постоји правно-медицинска документација о инвалидитету;

  • не користиш неку другу олакшицу код плаћања пореза по одбитку на зараду овог запосленог.